Proje desteğimiz müşterilerimizin taleplerini tarafımıza telefon ya da internet aracılığıyla bildirmesiyle birlikte başlatılır.

Keşif ve Proje Değerlendirmesi

Çoğunlukla keşifler, uygulaması yapılacak yerin tarafımızca ziyaret edilerek ilgili donelerin yerinde değerlendirilmesi şeklinde yapılırken, bazı uygulamalarda doğrudan gönderdiğiniz çizimler üzerinden ilgili değerlendirmeler tarafınızla görüşülerek de yapılandırılabilir.

Ürün ve Komponent Seçimi

Uygulaması yapılan hacmin yapısı, kullanım amacı, ortam koşulları, ihtiyaç duyulan ışığın niteliği ve niceliği gibi birçok parametre göz önünde bulundurularak uygun ürünler ve alternatifleri belirlenir.

 

Hesaplama ve Modelleme

Uygulama için öngörülen aydınlatma armatürleri sistem içerisinde yapılandırılır ve hesaplamalar 3 boyutlu modelleme programları kullanılarak yapılır. Bu sayede kullanılan armatürler ve sonuçları görsel ve teknik açıdan değerlendirilebilir.

 

Teknik ve Ekonomik Değerlendirme

Hesaplama ve analizler sonrasında elde edilen doneler proje mühendislerimiz tarafından teknik ve ekonomik açılardan değerlendirilerek size alternatifli olarak sunulur. Bu aşamada nihai tercihler müşteriyle ortak olarak yapılacak görüşme akabinde belirlenir.

 


Hemen Ara Konum Whatsapp e-posta