Yönetilemez bir switch ve bilgisayardan biraz daha iyi bir donanımla, bir sunucu kasası ile başlayan serüven; ihtiyaçların artması ile birlikte önceleri sistem kabini, şimdilerde sistem odalarını doldurmaya başlayan cihazlar için çok ciddi stabil ortamları oluşturmayı zorunlu hale getirmiştir.

Günümüz iş akış ve hizmetlerinin büyük çoğunluğu bilişim sistemleri üzerinden gerçekleşmektedir. Bundan dolayı bilişim sistemleri, özellikle verinin saklanması ve yedeklenmesi artık hayati önem taşımaktadır. Veriyi saklayan sunucuların sürekliliğinin sağlanması, bulundukları sistem odalarının ısı, nem, toz, yangın, su basması gibi her türlü olasılıklar için gerekli önlemlerin alınmasını gerektirir. Tüm bunların yanında yükseltilmiş taban ile sağlıklı bir kablolama, soğutma ve güç kaynakları sistemleri mümkünse yedekli olacak şekilde tasarlanmalı ve sistem odaları için uygulanmalıdır. Oda ısı ve nem ölçer gibi ortam izleme sistemleri ile sistem odası izlenmeli ve olağan dışı bir durumda ilgili kişilere bilgi mesajları göndermelidir.

Cihaz sayısına bağlı olarak network kabin ve sunucu kabin olmak üzere birden fazla rack kabin konumlandırmak mümkündür. Böyle bir durumda en sağlıklı kablolama rack kabinler arası patch panel aynalama yöntemi ile olur.

 


Hemen Ara Konum Whatsapp e-posta