Elektrik tesisatı bir yapının tüm ışık, ısı ve güç kaynağını merkezden iç mekanlara dağıtımıdır. Bu nedenle daha güvenli bir elektrik tesisat kurulumu yaptırırken dikkat edilmesi gereken belirli hususlar vardır. Elektrik tesisatına, tesisat kurulacak yerin gereken emniyet tedbirleri alınarak çalışmaya başlaması gerekmektedir. Temel topraklaması yapılan binada elektrik kablolarının sıva altına döşenmesi güvenli bir yöntemdir. Sıva altına döşenen elektrik tesisatı herhangi bir tehlike oluşturmamaktadır.

Yaşam alanlarımızın neredeyse tamamında Elektrik Tesisat işleriyle muhattap olmak zorundayız, en önemlisi Elektrik Tesisat işlemleri hafife alınmayacak kadar ciddi ve hayati önemi olan bir iştir.Öncelikle inşaatta kullanılacak kablolar, sayaçlar, armatürler gibi tüm malzemeler TSE damgalı olmak zorundadır. İnşaatın durumuna göre ISO 9001 ve 9002 belgeleri de istenebilir. Sigortalar projedeki değerleriyle aynı olması gerekmektedir. Elektrik tesisatı iş projesine ve iç tesisat yönetmeliğine uygun olarak yapılması gerekmektedir. Elektrik tesisatını yaptırdığınız firmanın çalışanlarının meslek odasına kayıtlı olup olmadığını araştırıp bu işleri yaptığını belgelemelerini istememiz gerekmektedir. Elektrik tesisatçısı işe başlarken işe başlama tutanağı, iş bitiminde ise iş bitirme tutanağı hazırlayıp mülk sahibine imzalatarak birer nüshasını denetim şirketine vermesi gerekmektedir. Denetçi gerekli kontrolleri yaptıktan sonra muayene raporu hazırlayacaktır.

Elektrik tesisatını kendimiz yapmıyor olsak bile tesisat ile ilgili belli terimleri bilmemiz bizim için yararlı olacaktır. Kolon hattı, transformatör veya elektrik direğinden elektrik sayacına kadar gelen iletkenlerdir. Ana kolon hattı, tesisatın besleme noktasından elektrik sayacına kadar gelen besleme hattıdır. Linye hattı, tüm buatları üzerinde bulunduran tesisatı bir uçtan bir uca gezen iletkenlerdir. Aydınlatma linyesi, aydınlatma yapılacak yerde dağıtım tablosundan son aydınlatma aygıtının bağlı olduğu buata kadar gelen hatlardır. Sorti, buattan bir prize ya da lambaya giden iletkenlerdir. Aydınlatma sortisi, linye hattıyla aydınlatma armatürü arasında olan bağlantı hattıdır.

Elektrik tesisatını yapan kişi montaj esnasında ve montaj sonrasında olabilecek zararlardan kendisi sorumludur. Bundan dolayı elektrik tesisatını yapacak olan kişinin güvenliği ön planda tutması gerekmektedir. Baca geçen yerlere buat, priz ve anahtar konulmaması gerekmektedir. Banyo ve WC gibi ıslak zeminlere buat anahtar konulmamalı ve priz kaplı sistem olmalıdır. Akım kabloları, voltajın kinetik enerjisinin durumuna göre, her odaya yeterli miktarda elektrik akımı sağlayacak bir biçimde ayarlanmalıdır.